Sari la conținut
Home » Politica de confidenţialitatea

Politica de confidenţialitatea

Declaraţie privind confidenţialitatea
Principiile de protecţie a datelor în cadrul SC SECOL IMPEX SRL

 

SECOL IMPEX SRL (denumită în continuare „SECOL IMPEX ” sau „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și interesul față de compania și produsele noastre.

1. SECOL IMPEX SRL vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe paginile noastre de internet și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale. Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră.

2. Controlorul

SECOL IMPEX SRL este controlorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepțiile sunt

subliniate în prezenta notificare privind protecția datelor. Datele noastre de contact sunt următoarele: SECOL IMPEX SRL, Strada Plopilor nr. 22-24 ap 35, Cod Poştal 400383- Cluj-Napoca, Nr. Registrul Comerţului: J12/755/2013, Cod Unic de Identificare: RO31344144.

3. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

3.1. Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:
– Date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP)

3.2. Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și includ, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date principale contractuale, contabilitatea contractului și date de plată, acestea fiind o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele de IP) doar atunci când există o bază legală pentru aceasta sau v-ați dat acordul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal referitor la această chestiune, de exemplu, prin intermediul înregistrării.

3.3. Obiectivele prelucrării datelor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.3.1. Furnizarea acestor Oferte online inclusiv formulare folosite pentru a ne contacta in legatura cu produsele si serviciile pe care le oferim

Bază legală: interes justificat din partea noastră, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.2. Determinarea perturbărilor/deranjamentelor și din motive de securitate

Baze legale: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul justificat față de soluționarea perturbărilor/deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre.

3.3.3. Autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetare de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut

Baze legale: acord / interes justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.4. Asigurarea și revendicarea drepturilor noastre

Bază legală: interes justificat din partea noastră față de asigurarea și revendicarea drepturilor noastre.

3.4. Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal. Salvăm fișierele jurnal doar pe o perioadă scurtă, pentru a determina perturbările și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) și apoi le ștergem. Fișierele jurnal ce trebuie gestionate ca dovezi sunt excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmite, în funcție de fiecare caz, autorităților de investigații. Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă). Vezi secţiunea

“Analiză web”. În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

• Adresa IP (adresă protocol internet) a terminalului care este utilizat pentru accesarea Ofertelor online;
• Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așanumitul URL de origine sau URL de direcționare);
• Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;
• Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
• Data și ora, precum și durata de recuperare;
• Cantitatea de date transferate;
• Sistem de operare și informații despre browserul de internet utilizat, inclusiv add-onuri instalate (de  exemplu, Flash Player);
• Cod stare http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

3.5. Copii

Această ofertă online nu vizează copiii sub 16 ani.

3.6. Transferul de date

3.6.1. Transferul de date către alți controlori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți controlori în principal doar când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte are un interes  legitim față de transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite în secțiunea Obiectivele procesării și bazele legale. Terțele părți pot fi și alte companii din grupul SECOL IMPEX . Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în prezenta notificare privind protecția datelor. În plus, datele pot fi transferate către alți controlori când suntem obligați să facem acest lucru

conform reglementărilor legale sau ordinelor administrative sau juridice aplicabile.

3.6.2. Furnizorii de servicii (generale)

Am angajat furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, a plăților, programare, găzduire de date și linii de asistență. Am ales cu grijă acești furnizori de servicii și îi evaluăm periodic, în special în ceea ce privește gestionarea și protecția eficientă a datelor salvate. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să asigure confidențialitatea și să respecte prevederile legale.

3.7. Durata stocării, perioade de retenție

În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile asociate atât timp cât avem un interes justificat în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes justificat în marketingul prin poștă la executarea unui contract). În toate celelalte cazuri vă ștergem datele cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le stocăm pentru  indeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, suntem obligați să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

4. Utilizarea cookie-urilor

4.1. Date generale

Cookie-urile sunt fișiere text mici salvate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați o Ofertă online. Dacă accesați această Ofertă online altă dată, browserul dumneavoastră transmite conținutul cookie-urilor către ofertantul respectiv și permite astfel reidentificarea terminalului. Citirea cookie-urilor ne permite să ne configurăm în mod optim Ofertele online pentru dumneavoastră și vă facilitează utilizarea acestora.

4.2. Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Când vizitați paginile noastre de internet veți fi întrebat într-o fereastră popup dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de pe pagina noastră sau doriți să le dezactivați din setări. Dacă decideți să blocați cookie-urile, browserul dumneavoastră are o opțiune de blocare. Acest cookie are exclusiv rolul de a aloca obiecția dumneavoastră. Dezactivarea cookie-urilor poate dezactiva funcții individuale ale paginilor noastre de internet. Rețineți că, din motive tehnice, un cookie de blocare poate fi setat doar pentru browserul care a fost utilizat pentru setarea acestuia. Dacă ștergeți cookie-urile sau folosiți un alt browser sau un alt terminal

trebuie să le blocați din nou. Preferințele nu se aplică în cazul cookie-urilor care sunt setate în timpul vizitelor dumneavoastră pe paginile de internet ale terților de către alți furnizori. Browserul dumneavoastră vă permite în orice moment ștergerea tuturor cookie-urilor. Pentru aceasta, consultați funcțiile de asistență ale browserului dumneavoastră. Totuși, acest lucru poate cauza indisponibilizarea unor funcții individuale.

În plus, puteți gestiona și dezactiva cookie-urile terților pe următoarea pagină web:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Întrucât nu operăm acest site web nu suntem responsabili și nu putem influența conținutul și disponibilitatea.

5. Link-uri externe

Ofertele noastre online pot include link-uri către pagini de internet ale terților – furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce accesați link-ul, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal transmise prin accesarea link-ului către partea terță (precum adresa IP sau URL-ul site-ului unde se află link-ul), întrucât nu putem, bineînțeles, monitoriza comportamentul terților. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

6. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării  confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor. Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat și protejarea datelor dumneavoastră administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare ilegală sau neintenționată sau divulgare sau acces neautorizat/ă. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite constant, în linie cu progresul tehnologic.

7. Drepturile utilizatorilor

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiți detaliile furnizate în secțiunea Contact.   În acest caz, asigurați-că că există posibilitatea identificării clare a persoanei.

Dreptul la informare și acces:

• Aveți dreptul de a obține confirmarea noastră privind prelucrarea sau neprelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă da, accesul la aceste date.

Dreptul la corectare și ștergere:

• Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte, fără întârziere nejustificată. Având în vedere scopul prelucrării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
• Acest lucru nu este valabil pentru datele necesare pentru facturare și contabilitate sau care sunt supuse perioadei legale de retenție. Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora este  restricționată (vezi mai jos).

Restricționarea prelucrării:

• Aveți dreptul de a solicita – cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale – restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Refuzarea prelucrării datelor:

• Aveți dreptul de refuza în orice moment prelucrarea datelor de către noi. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă dovedim respectarea cerințelor legale de a furniza motive demonstrabile pentru continuarea prelucrării, dincolo de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea  acțiunilor în justiție.

Refuzarea marketingului direct:

• În plus, puteți refuza în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării campaniei aflate deja în curs.

Refuzul prelucrării datelor pe baza legală a „interesului justificat”:

• În plus, aveți dreptul de a refuza în orice moment prelucrarea dateloru character personal, cu condiția să fie aplicabilă baza legală a interesului justificat. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția  cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare, conform cerințelor legale, pentru prelucrare, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Retragerea acordului:

• Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul de a vă retrage acordul, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

7.1. Portabilitatea datelor;

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

7.2. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere cu competență la domiciliul dumneavoastră sau în țara dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru.  Vezi mai jos:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poştal 010336
Bucureşti, România

Contact:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
[email protected]
http://dataprotection.ro

8. Modificări la Notificarea privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor, dacă acest lucru este necesar ca urmare a progresului tehnic. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor.

9. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Controlorul”. Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați persoana responsabilă pentru protecția datelor din cadrul companiei:

LASCU LILIANA MARIANA
        SECOL IMPEX SRL
Strada Plopilor nr. 22-24, Cod Poştal 400383- Cluj-Napoca
E-mail: [email protected]
Data intrării în vigoare: 25.05.2018